verkeer

Mobiliteit is een behoefte van ons allemaal. We moeten en willen ons verplaatsen om onze boodschappen te halen, naar ons werk te gaan, te reizen, onze familie en vrienden te bezoeken en leuke uitstapjes te maken in onze vrije tijd. Deze mobiliteitsbehoefte resulteert in verkeerseffecten op en langs de wegen die we daarvoor gebruiken. BuroDB adviseert op basis van verkeersonderzoek over alle verkeersgerelateerde aspecten. Zowel beleidsmatig als op basis van onderzoek. Van verkeersprognoses tot een integraal verkeersplan of het opstellen van een verkeerstechnisch ontwerp.

De interactie tussen verkeer en leefomgeving staat soms op gespannen voet.  Duidelijk advies bij het maken van belangrijke keuzes tijdens de planvorming is dan essentieel. Van bestemmingsplan tot omgevingsvergunning; Buro DB kenmerkt zich door een pragmatische aanpak met heldere oplossingen. Door onze jarenlange ervaring kennen we de wereld van verkeer, leefomgeving en geluid van binnen en buiten. Het maakt dat we snel kunnen doordringen tot de kern van het probleem, op hoog niveau meedenken voor een optimaal resultaat. Onze kennis van verkeerseffecten, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving zetten we daarbij integraal in.

Wat doen we:

  • Parkeeronderzoek
  • Locatieonderzoek met verkeersgeneratie en parkeren
  • Beoordeling Verkeershinder
  • Verkeerstellingen en -metingen
  • Beoordeling Verkeersveiligheid
  • Beoordeling Verkeerscirculatie
  • Verkeer in de Omgevingsvergunning

Heeft u
een vraag?

Neem contact met ons op!

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Huisvesting arbeidsmigranten

Bekijk Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Ga door naar: ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Bekijk ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels