geluid

Geluid is een belangrijk element in onze leefomgeving. Het heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Geluidshinder varieert van een lichte irritatie over de grasmaaier van de buren tot een constant hoog geluidsniveau van een nabijgelegen autosnelweg of spoor. We toetsen plannen die invloed (kunnen) hebben op dat geluid. Geluidshinder dat voortkomt uit verkeerslawaai. Zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. We onderzoeken maatregelen als stil asfalt of geluidsschermen. We voeren geluidsberekeningen uit en meten eventueel het geluid. Door ons uitgebreide netwerk bieden we ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld bouw-akoestiek, industrie- en horecalawaai. Ook adviseren we over luchtkwaliteit dat vaak samenhangt met verkeersmaatregelen.

Onze adviezen zijn altijd integraal omdat we naast geluid óók verkeer doen. Zo zijn verkeerskundige of milieukundige maatregelen een optie; door vrachtverkeer te verminderen, of een verkeerscirculatiemaatregel te treffen. Kortom: we denken graag mee. Kunnen de slaapkamers aan de achterkant? Kan de woning anders op de kavel? En hoe zou een dove gevel of geluidswerend balkon eruit kunnen zien?

Door onze kennis van de soms ingewikkelde en continue veranderende wetgeving op peil te houden, baseren we ons geluidsadvies altijd op de actuele wet- en regelgeving in bouwbesluit, wet milieubeheer en wet geluidshinder. En dat al 20 jaar lang. Zo weten we altijd waar nieuwe regels hun oorsprong hadden. Met name handig in langlopende processen.

Wat doen we:

  • Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer
  • Geluid in Omgevingsvergunning en Bestemmingsplan
  • Effectstudies Weg- en Railverkeerslawaai
  • Opstellen van (EU) Geluidsmodellen en -Kaarten
  • Opstellen van Beleids- en Actieplannen
  • Verzorgen onderzoek Bouwakoestiek, Industrielawaai en Horecalawaai
  • Verzorgen van Geluidsmetingen

Heeft u
een vraag?

Neem contact met ons op!

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Huisvesting arbeidsmigranten

Bekijk Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Ga door naar: ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Bekijk ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels