Zoek in projecten

Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Akoestisch onderzoek (wegverkeer) en onderzoek stikstofdepositie voor verschillende nieuwbouwplannen van woningen in de gebiedsontwikkeling ‘Oosterwold’ in Almere. De te verwachten geluidsbelasting op de gevel(s) van nieuwe woningen worden bepaald en getoetst aan de wettelijke normen. Ook wordt de geluidwering van de gevels onderzocht en waar nodig wordt advies gegeven over de benodigde bouwkundige maatregelen. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt bij de aanvraag ontheffing voor een hogere grenswaarde en de benodigde omgevingsvergunning. Daarnaast verzorgen wij ook benodigd onderzoek naar de stikstofdepositie van een initiatief. De invloed van het bouwplan op de natuurwaarde (Natura 2000) wordt onderzocht en getoetst voor de bouwfase en gebruiksfase.

Het plangebied ‘Oosterwold’ is volop in ontwikkeling. BuroDB is bekend met het plan en draagt haar steentje bij.

Meer weten?

Info

Opdrachtgever
Sector/werkgebied:
Dienst
Trefwoord
Almere
Bouwbesluit 2012
gebiedsontwikkeling
geluid
geluidwering gevels
leefbaarheid
Oosterwold
stikstofdepositie
wegverkeer
Periode
Onbekend

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Bekijk Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Ga door naar: Brainpark I in Rotterdam

Bekijk Brainpark I in Rotterdam

Brainpark I in Rotterdam

Ga door naar: Akoestisch Onderzoek Natuurspeelplaats

Bekijk Akoestisch Onderzoek Natuurspeelplaats

Akoestisch Onderzoek Natuurspeelplaats