leefomgeving

Onze leefomgeving is belangrijk. Het is de plek waarin we wonen, ons bewegen en onze vrije tijd doorbrengen. Het is de omgeving waarin we ons fijn willen voelen. Dit kan per persoon erg verschillen. Daar waar de één wil genieten van stilte en rust, heeft de ander juist behoefte aan een levendige omgeving. Het aspect leefbaarheid is dus een vrij breed en subjectief begrip. Toch zijn er overeenkomstige punten van een goede leefomgeving waaraan we allemaal veel waarde hechten: veiligheid, bereikbaarheid, gezondheid en een zekere mate van rust.

Ieder ruimtelijk initiatief verdient een integrale oplossing. Misschien moet het ‘probleem’ wel verkeerskundig worden opgelost in plaats van met geluidsmaatregelen. Waarom zou je een geluidsscherm neerzetten als je met verkeersmaatregelen ook al iets kan bereiken? Waarom een dove gevel als je een verkeerskundige of stedenbouwkundige maatregel als een hofje kunt treffen. Slimme maatregelen dus voor een optimale leefbaarheid.

Wat doen we:

  • Kwalitatieve Beoordeling Woon- en Leefklimaat
  • Quick scan Verkeer, Geluid, Luchtkwaliteit en Externe veiligheid
  • Onderzoek Luchtkwaliteit Verkeer
  • Onderzoek Externe veiligheid verkeer
  • Beoordeling Verkeershinder
  • Toets Goede Ruimtelijke Ordening
  • Omgevingsvergunning en Bestemmingsplan

Heeft u
een vraag?

Neem contact met ons op!

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Huisvesting arbeidsmigranten

Bekijk Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Ga door naar: ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Bekijk ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels