Zoek in projecten

Plan ‘De Venen’ in Deventer

In het westelijke deel van de Rivierenwijk in Deventer wordt het plan ‘De Venen’ gerealiseerd voor de bouw van circa 100 nieuwe woningen. Het stedenbouwkundige plan is van de hand van SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort. In opdracht van de gemeente Deventer heeft BuroDB het plan getoetst op de onderdelen wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Daarbij zijn geluidsbeperkende maatregelen beschouwd en is geadviseerd over de cumulatie van geluid, ontheffing voor hogere grenswaarden en randvoorwaarden voor een goed woon- en leefklimaat. Mede op basis van ons onderzoek is het bestemmingsplan vastgesteld en kunnen de bouwplannen worden gerealiseerd.

 

 

Meer weten?

Info

Opdrachtgever
Sector/werkgebied:
Dienst
Trefwoord
akoestisch onderzoek
cumulatie
geluidsbeperking
hogere grenswaarde
industrielawaai
railverkeerslawaai
wegverkeerslawaai
Periode
2017

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Bekijk Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Ga door naar: Brainpark I in Rotterdam

Bekijk Brainpark I in Rotterdam

Brainpark I in Rotterdam