Zoek in projecten

Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai in Nuenen West

Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai voor bouwplan D van het ontwikkelingsplan Nuenen West. Met het onderzoek is de te verwachten geluidsbelasting van het wegverkeer en het naastgelegen bedrijventerrein op de geplande nieuwe woningen bepaald en getoetst aan de wettelijke normen. Toetsing vindt plaats aan de Wet geluidhinder en de randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening.

Meer weten?

Info

Opdrachtgever
Sector/werkgebied:
Dienst
Trefwoord
dove gevels
geluid tankstation
geluidsscherm
hogere grenswaarde
industrielawaai
ontheffing
wegverkeerslawaai
Wet geluidhinder
Periode
2017

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Bekijk Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Woontoren aan de Blaak in Rotterdam

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Plan Oosterwold in Almere, Geluid en Stikstofdepositie

Ga door naar: Brainpark I in Rotterdam

Bekijk Brainpark I in Rotterdam

Brainpark I in Rotterdam