Zoek in projecten

Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai in Nuenen West

Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai voor bouwplan D van het ontwikkelingsplan Nuenen West. Met het onderzoek is de te verwachten geluidsbelasting van het wegverkeer en het naastgelegen bedrijventerrein op de geplande nieuwe woningen bepaald en getoetst aan de wettelijke normen. Toetsing vindt plaats aan de Wet geluidhinder en de randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening.

Meer weten?

Info

Opdrachtgever
Sector/werkgebied:
Dienst
Trefwoord
dove gevels
geluid tankstation
geluidsscherm
hogere grenswaarde
industrielawaai
ontheffing
wegverkeerslawaai
Wet geluidhinder
Periode
2017

Misschien vind je dit ook interessant

Ga door naar: Huisvesting arbeidsmigranten

Bekijk Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Ga door naar: ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Bekijk ‘The Waldorp Four’ in Den Haag

‘The Waldorp Four’ in Den Haag

Ga door naar: Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Bekijk Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels

Plan Oosterwold in Almere, Geluid wegverkeer en Geluidwering gevels